REKRUTACJA

UWAGA – REKRUTACJA

.

 

 

 

UWAGA – REKRUTACJA

 

Najbliższa selekcja i kwalifikacja dla kandydatów do służby
w Jednostce Wojskowej FORMOZA odbędzie się w miesiącach marzec i kwiecień 2018 roku

Termin składania ankiet – do 28.02.2018 roku.

Zapraszamy zwłaszcza podoficerów o STE:
- podoficer - sierż./st. sierż./mł. chor.
- podoficer starszy – chor./st. chor./st. chor. szt.

Dodatkowym atutem dla szeregowych jest:
- posiadanie prawa jazdy kat. C, C+E
- znajomość języka angielskiego wg STANAG 6001

  Na selekcję zapraszamy również kandydatów bez przeszkolenia wojskowego.

.

  

 

 

 

 

 

 .

  

 

 

 

Jednostka Wojskowa FORMOZA to jednostka z bogatymi tradycjami i doświadczeniami. Odpowiednio zorganizowana, wyposażona, wyszkolona i kierowana stosownie do charakteru oraz sposobu realizowanych zadań. Morskie siły specjalne są traktowane jako niekonwencjonalny rodzaj sił zbrojnych, przeznaczony do prowadzenia działań (akcji, misji, operacji) określanych jako specjalne. Prowadzą one działania samodzielnie w warunkach, gdy użycie konwencjonalnych sił zbrojnych nie jest możliwe lub wskazane z przyczyn polityczno-militarnych, operacyjnych
i technicznych. Wykorzystywane są również do wsparcia i zabezpieczenia działań innych sił, organizacji i instytucji.

Jednostka Wojskowa FORMOZA wchodzi w skład Wojsk Specjalnych, razem z Jednostką Wojskową GROM, Jednostką Wojskową KOMANDOSÓW, Jednostką Wojskową NIL i Jednostką Wojskową AGAT.

Jeżeli jesteś człowiekiem ambitnym, niebojącym się wyzwań, wciąż pogłębiającym swoje umiejętności i rozwijającym się w różnych dziedzinach, oraz posiadasz nieprzeciętną inteligencję, jesteś otwarty w nawiązywaniu nowych znajomości i cechuje cię duża wytrzymałość na trudy życia codziennego, zapraszamy w swoje szeregi. Jednostka poszukuje ludzi na stanowiska operatorów Grup Szturmowych oraz specjalistów w pionie sztabu i logistyki oraz komórkach zabezpieczenia.

 

Kandydat musi spełniać następujące kryteria:

  1. Służyć jako: żołnierz zawodowy lub być żołnierzem rezerwy lub żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych lub być funkcjonariuszem innej służby mundurowej (np. Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  2. Niekarany.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, lubisz wysiłek fizyczny i intelektualny, prześlij wypełnioną ankietę personalną (zakładka DOWNLOAD) na zamieszczony poniżej adres:

 

Jednostka Wojskowa FORMOZA

81 – 103 GDYNIA 3

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1


Telefon kontaktowy:  261 26 68 94

fax nr: 261 26 66 69

Kandydaci zobowiązani są do wysłania ankiety personalnej drogą pocztową.

Nieprawidłowe, nieczytelne lub niezgodne z prawdą uzupełnienie ankiety personalnej przez kandydata skutkuje jego odrzuceniem z procesu rekrutacji.

 

Wszelkie dodatkowe pytania i kopie podania kierować należy na adres e-mail:

4026.rekrutacja@ron.mil.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandydaci do służby w Jednostce Wojskowej FORMOZA zostaną poddani sprawdzianom, których forma uzależniona będzie od prognozowanego stanowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWALIFIKACJA (Sztab/Logistyka/Zabezpieczenie):

1. Weryfikacja dokumentów, prognozowanie stanowiska
2. Test sprawnościowy.
3. Badania psychologiczne
4. Test w trudnych warunkach klimatyczno-terenowych.
5. Rozmowa kwalifikacyjna.


SELEKCJA (Grupy Szturmowe/Zespół Bojowy):

1. Weryfikacja dokumentów, prognozowanie stanowiska
2. Test sprawnościowy.
3. Badania psychologiczne
4. Długotrwały test w trudnych warunkach klimatyczno-terenowych.
5. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Pozytywne ukończenie procesu selekcji lub kwalifikacji jest warunkiem koniecznym do powołania do służby w Jednostce Wojskowej FORMOZA. Nie wiąże się z obligatoryjnym przyjęciem na stanowisko służbowe.