013/PN/2017

Oznaczenie sprawy:

013/PN/2017

Data ogłoszenia: 22.12.2017 r.

Termin składania ofert: 05.01.2018 r.

Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 4026 Gdynia

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przegląd okresowy, obsługa roczna oraz konserwacja i naprawa jednostek pływających. 

 

 Pliki do pobrania:

 

 

 

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Umowa  
 Informacja z otwarcia ofert   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty