014/PN/2017

Oznaczenie sprawy:

014/PN/2017

Data ogłoszenia: 13.12.2017 r.

Termin składania ofert: 03.01.2018 r.

Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 4026 Gdynia

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie usług obsługowo – naprawczych  pojazdów mechanicznych

 

 Pliki do pobrania:

 

 

 

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Umowa  
Informacja z otwarcia ofert  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty