012/PN/2017

Oznaczenie sprawy:

012/PN/2017

Data ogłoszenia: 29.11.2017 r.

Termin składania ofert: 07.12.2017 r.

Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 4026 Gdynia

Przedmiot zamówienia: Usługa żywienia w systemie zleconym

Pliki do pobrania:

 

 

 

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Umowa  
Informacja z otwarcia ofert    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty