102/Z/Sam-Czołg/2017
OZNACZENIE SPRAWY : 102/Z/Sam-Czołg/2017
  DOSTOSOWANIE, KONSERWACJA ORAZ UMOŻLIWIENIE WYKORZYSTANIA W PEŁNYM ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI SAMOCHODU UNIMOG 1300L. 

 Pliki do pobrania:

             
Ogłoszenie o wartości poniżej 30000 euro netto