INFORMACJE

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że właściwym adresatem wniosków o przydzielenie wojskowej asysty
honorowej na terenie Garnizonu Gdynia jest Komenda Portu Wojennego Gdynia,
która od 01.01.2013 r. przejęła zadania rozformowanej Komendy Garnizonu Gdynia.

Dane Kontaktowe:

Komenda Portu Wojennego Gdynia
Rondo Bitwy Pod Oliwą 1
Fax. 261-262-314

Adres strony internetowej: www.kpwgdynia.mw.mil.pl 

Terytorialny zasięg właściwości Dowódcy Garnizonu Gdynia (powiaty):
m. Gdynia
m. Sopot
pucki (część) – gmina Kosakowo
 

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

 

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

NIE ZAWSZE BĘDZIESZ ŻOŁNIERZEM!

 

Żołnierze, którzy są w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ lub przeniesieni do dyspozycji (za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w którego dyspozycji żołnierz ten pozostaje) oraz byli żołnierze, którzy rozstali się z mundurem (w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej), mogą korzystać z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy.

 

Instytucje zajmujące się rekonwersją kadr w resorcie Obrony Narodowej w ramach pomocy rekonwersyjnej:

 

·       Pomagają zmienić lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe;

·       Zapewniają dostęp do ofert pracy;

·       Ułatwiają kontakt  pracodawcami;

·       Pomagają w tworzeniu dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu pracy;

·       Przygotowują do rozmowy kwalifikacyjnej;

·       Określają predyspozycje zawodowe;

·       Ułatwiają dostęp do aktualnych informacji o rynku pracy;

·       W szczególnych sytuacjach pomagają rodzinom żołnierzy zawodowych;

·       Wskazują możliwości pozyskiwania środków na własną działalność gospodarczą.

 

Główne instytucje zajmujące się rekonwersją kadr w resorcie Obrony Narodowej:

 

Zespół ds. Polityki Rekonwersji DSS MON

00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218

Tel. (22) 684-04-32; CA MON 845-599

 

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

02-097 Warszawa, ul. Banacha 2

Tel. (22) 682-66-78; CA MON 826-678

e-mail: wcaz@wp.pl

 

Szczegółowych informacji udziela bezpośrednio:

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej – dla woj. pomorskiego

81-209 Gdynia

Ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2

Tel. (58) 626-55-14, CA MON 265-520

e-mail: oazgdynia@wp.pl

 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych:

www.ris.praca.gov.pl

 

Na powyższej stronie internetowej można wyszukać akredytowane uczelnie
oraz interesujące nas kursy i szkolenia.

 

Więcej informacji dla byłych żołnierzy jednostki pod numerem (58) 626-66-59.

 

 

ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ!